Odmítnutí uchazeče o práci: Jak to udělat s respektem a profesionalitou

Jana 02.05.2024
img

V procesu náboru je odmítnutí uchazeče o práci nevyhnutelnou součástí, která vyžaduje citlivost a profesionalitu. Přestože může být těžké sdělit negativní zprávu, správně provedené odmítnutí může posílit pověst společnosti a uchazeči poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu. Především nezapomínejte: odpovídejte vždy a všem. Zde je pár klíčových prvků, které by měly být zahrnuty do odmítacího procesu.

1.   Včasná a otevřená komunikace:

Pokud jste rozhodnuti uchazeče z jakéhokoliv důvodu odmítnout, nenechávejte ho v nejistotě. Zbytečné zdržování může vést k frustraci. Otevřená komunikace je klíčová. Pokud se chcete vyhnout všeobecným frázím, můžete uvést konkrétní důvody, proč nebyl uchazeč vybrán, a zdůraznit, že rozhodnutí nesouvisí s jeho osobními schopnostmi. Na druhou stranu napsat pár řádek nedá člověku takovou práci a druhé straně tím prokážete slušnost.

Pokud odpovídáte pár kandidátům, doporučujeme se vyhnout generickým zprávám bez oslovení. Ukažte, že opravdu víte, komu odpovídáte. V případě, že denně odbavujete stovky zájemců, klidně si nastavte automatickou zprávu, ale na té si dejte záležet.

2.   Důvod odmítnutí:

Poskytněte jasné a konkrétní důvody odmítnutí, pokud to lze. Například může to být nedostatek konkrétních dovedností nebo zkušeností, které jsou pro danou pozici klíčové. Tímto způsobem uchazeč získává informace, které mu mohou pomoci v dalším profesním rozvoji.

3.   Ocenění úsilí:

Vyjádřete uchazeči uznání za jeho čas a úsilí vynaložené během náborového procesu. Poděkování za jeho zájem o společnost a investovaný čas. Ukazuje respekt a udržuje pozitivní pověst firmy.

4.   Nabídka konstruktivní zpětné vazby:

Pokud to situace dovoluje, poskytněte konstruktivní zpětnou vazbu. Uveďte oblasti, ve kterých uchazeč může posílit své schopnosti. Může to být pro uchazeče cenná informace pro přípravu na budoucí příležitostí.

5.   Otevřená nabídka budoucí spolupráce:

I když momentálně není možné nabídnout konkrétní pracovní příležitost, můžete zdůraznit otevřenost pro budoucí spolupráci. To může udržet pozitivní vztah s uchazečem a umožnit mu později znovu projevit zájem o pracovní příležitosti ve společnosti. Celkově je klíčové zacházet s uchazečem s respektem a lidským přístupem. Odmítnutí nemusí být nutně negativní zkušeností, pokud je provedeno s ohledem na emocionální stránku uchazeče a s vědomím, že nábor je vzájemný proces, v němž obě strany hledají ideální spojení.